Filtre de apa

Protectia datelor

Avizul Legal

Companiile implicate în comerțul electronic trebuie să afișeze, pe pagina lor de internet, anumite informații despre ele, care trebuie păstrate acolo permanent și care trebuie să fie ușor accesibile.

Unde trebuie să fie incluse?

Nu este obligatoriu ca toate paginile de internet să aibă o notificare legală, dar este necesar să fie indicate pe:

 • Paginile de internet ale întreprinderilor și pe bloguri corporative.
 • Bloguri și site-uri personale cu linkuri către site-uri de publicitate sau orice alt site web în care există informații legate de tema blogului sau a site-ului personal.
 • Site-uri de comerț electronic, în care sunt prezentate bunuri și servicii proprii.

Atâta timp cât obțineți venituri de pe site-ul dvs. direct, prin activități de comerț electronic, sau indirect, prin publicitate pe site-ul dvs., trebuie să respectați legea.

LSSI cere ca o serie de date să fie indicate într-un loc vizibil și accesibil. Aceste informații se numesc „Notificare legală” și sunt prezentate la sfârșitul paginii sau pe o pagină destinată în exclusivitate pentru aceasta, pentru ca să fie vizibile în acest fel.

Conținutul Avizului (notificării) legal

Datele pe care trebuie să le conțină această notificare sunt:

 • Numele sau denumirea companiei și datele de contact, cum ar fi adresa, e-mail, numărul de telefon sau fax.
 • Dacă compania este înregistrată la Registrul Comerțului, atunci trebuie să indicați numărul de înregistrare.
 • NIF (număr de identificare fiscală) sau CIF (cod de identificare fiscală)
 • În cazul în care activitatea necesită o autorizare administrativă prealabilă, trebuie comunicate datele referitoare la aceasta și identificarea organului de supraveghere.
 • Dacă se desfășoară o activitate reglementată, trebuie comunicate datele asociației profesionale provizorii, numărul de identificare a asociației profesionale, titlul academic și statul UE în care a fost obținut.
 • Politica de confidențialitate: este obligatorie notificarea utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, clienții trebuie să fie informați cu privire la drepturile lor.
 • Alte secțiuni diferite: utilizatorii pot fi, de asemenea, avertizați despre diferite subiecte, cum ar fi: clauze de proprietate industrială, responsabilitate, condiții de utilizare a web-ului …, deși aceste subiecte nu sunt obligatorii.

Politica de confidențialitate

Un alt text legal al unui magazin online este politica de confidențialitate.

Politica de confidențialitate sau de protecție a datelor cu caracter personal informează utilizatori cu privire la modul prin care compania colectează datele cu caracter personal ale acestora, pentru ce vor fi folosite aceste date și alternativele pe care companiile le au în ceea ce privește colectarea acestora.

Datele personale colectate pe site-urile web trebuie gestionate în conformitate cu prevederile Legii privind datele cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (”LOPDGDD”) din  3/2018 și trebuie tratate ca și date confidențiale.

Utilizatorii pot exercita drepturile de opoziție, acces, informare, rectificare, anulare și revocare a consimțământului lor pentru utilizarea datelor lor personale.

Această colectare de date este generală, deoarece majoritatea paginilor web în prezent colectează datele referitoare la utilizator, astfel încât datele personale sunt considerate esențiale pentru efectuarea oricărei gestiuni. Pentru aceasta, a fost elaborată Legea privind datele cu caracter personal (”LOPD”), în scopul reglementării procesului de prelucrare a acestor date cu caracter personal.

Această lege prevede informarea utilizatorilor cu privire la procesarea acestor date și scopurile pentru care compania le solicită. Informațiile respective sunt indicate în textele în care este indicată politica de confidențialitate. De asemenea, legea impune și solicitarea consimțământului pentru transferurile de date efectuate între companii.

Pe paginile de internet,  pentru ca utilizatorul să își dea consimțământul, este necesar ca acesta să accepte condițiile care sunt în mod normal incluse în politica de confidențialitate. Prin urmare, în toate formularele pe care le putem găsi în rețea, trebuie încorporată o verificare în care putem marca că utilizatorul a citit și a acceptat politica de confidențialitate.

Condiții generale de vânzare sau condiții de contractare.

Dacă este posibil, înainte de începerea procesului de cumpărare, ar trebui indicate condițiile generale de vânzare. În acest fel, utilizatorul va citi conținutul respectiv înainte de a cumpăra.

Conținut

 • Informații clare și specifice despre prețurile de achiziție, cu indicarea expresă dacă acestea includ taxele și costurile de expediere corespunzătoare. În caz contrar, trebuie de menționat la cât se ridică acestea.
 • Explicații despre procesul de achiziție.
 • Obligațiunile vânzătorului și cumpărătorului.
 • Condiții de achiziție, care sunt termenii, modul de livrare, forma de plată, etc.
 • Modalitatea de remediere a comenzilor problematice.
 • Limba contractului.

Informații post-achiziție.

LSSI obligă operatorii să confirme cumpărătorului că operația a fost efectuată, fapt care poate fi efectuat pe două căi:

 • Prin intermediul poștei electronice expediind informația în cel mult 24 ore după efectuarea achiziției.
 • Prin intermediul unui mesaj de confirmare care apare la sfârșitul procesului de cumpărare.

Politica privind cookie-urile

Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (”ASPD”) a elaborat un Ghid referitor la utilizarea cookie-urilor în care se menționează că „Având în vedere complexitatea multiplă impusă de utilizarea cookie-urilor, instrucțiunile conținute în documentul comun nu urmăresc să ofere o soluție generică și comună pentru respectarea reglementări, dar va fi un ghid pentru entitățile afectate ca să dezbată și să decidă soluția care se potrivește cel mai bine intereselor și tipului lor de afaceri. ASPD recomandă entităților care utilizează cookie-uri să le revizuiască pe cele utilizate, atât pe plan intern, cât și cu suportul asociațiilor sau organizațiilor specializate. În felul acesta, entitățile vor putea afla ce cookie-uri sunt utilizate și în ce scop, eliminând astfel cele inutile. ”

Ce sunt cookie-urile și pentru ce se utilizează?

Un cookie poate fi definit ca un fișier realizat de un site web care încorporează cantități mici de date și care sunt trimise între un expeditor și un receptor. Pe Internet, expeditorul este serverul unde este găzduită pagina web, iar receptorul este browser-ul care este utilizat pentru a vizita orice pagină web.

Scopul principal al cookie-urilor este identificarea utilizatorului prin stocarea istoricului de navigare pe un anumit site web pentru a prezenta conținutul cel mai potrivit în funcție de gusturile utilizatorilor.

 Obligații pentru utilizarea cookie-urilor

 • Obligația de informare a cookie-urilor: utilizatorii trebuie să primească informații exacte și complete cu privire la utilizarea dispozitivelor de stocare și recuperare a datelor și, în special, cu privire la scopul prelucrării datelor. La fel și informațiile despre modul de retragere a consimțământului și ștergerea cookie-urilor trebuie să vă fie disponibile într-un mod accesibil și continuu.
 • Obținerea consimțământului: pentru instalarea și utilizarea cookie-urilor, este necesară în toate cazurile obținerea consimțământul utilizatorului. Acest consimțământ poate fi obținut prin formulări exprese, ca spre exemplu efectuarea unui clic pe un buton „Sunt de acord”, „Accept” sau cu alți termeni similari. Poate fi obținut, de asemenea, deducându-l dintr-o anumită acțiune pe care utilizatorul o efectuează, într-un context în care au fost furnizate informații clare și ușor de înțeles despre scopurile cookie-urilor și dacă acestea urmează să fie utilizate de același operator și/ori de către terți, într-un mod în care este posibil să se deducă faptul că utilizatorul acceptă instalarea cookie-urilor. În orice caz, simpla inactivitate a utilizatorului nu implică acordarea consimțământului propriu-zis.

Criteriul ASPD

„Ghidul privind utilizarea cookie-urilor” oferă îndrumări în acest sens, propunând un sistem informațional stratificat. Astfel încât al doilea strat să îl completeze pe primul.

Primul strat trebuie să prezinte informațiile fundamentale despre existența cookie-urilor, indiferent dacă sunt proprii sau aparțin terțelor  părți și scopurile cookie-urilor utilizate, precum și modalitățile de acordare a consimțământului.

Referitor la informațiile prezentate în al doilea strat, informațiile suplimentare și complementare obținute în primul, ar trebui să se refere la ce sunt cookie-urile și la ce sunt utilizate, tipurile de cookie-uri utilizate și scopul acestora, precum și la modul de dezactivare sau eliminare a cookie-urilor enunțate prin practicile permise de browser, instrumentele furnizate de browser sau terminal, ori prin platformele comune care pot exista, în acest scop sau, după caz, forma de anulare a consimțământului deja acordat. În acest al doilea strat, vor fi furnizate și informații despre identificarea utilizatorilor cookie-urilor, adică dacă informațiile obținute de cookie-uri sunt prelucrate numai de către operator și/ori, de asemenea, de terți.

Comerțul electronic și RGPD (Regulamentul General pentru Protecția Datelor)

Regulamentul European pentru Protecția Datelor, aplicabil începând din 25 mai, se referă la orice companie, entitate, organizație care gestionează datele cu caracter personal.

În felul acesta comerțul electronic se va gestiona ținând cont de aceste normative.

Noutățile principale

Principalele noutăți pe care trebuie să le luăm în considerare pentru a adapta comerțul electronic la noul RGPD sunt:

Includerea responsabilului pentru Protecția Datelor

Este persoana responsabilă de consilierea Operatorului sau persoanei împuternicite de Operator  pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul RGPD sau oricăror altor norme legislative în vigoare ce se referă la protecția datelor.

Notificarea încălcărilor de securitate

Trebuie raportate încălcările de securitate care au ca rezultat distrugerea, pierderea sau modificarea (accidentală sau ilegală) a datelor cu caracter personal transferate, stocate sau prelucrate în alt mod, comunicarea neautorizată ori accesul la datele menționate.

Noi drepturi ale utilizatorilor

Dreptul la portabilitate, dreptul la uitare integrată în dreptul de anulare sau ștergere a datelor.

Consimțământul utilizatorului

Trimiterea masivă a e-mailurilor este o parte esențială a campaniilor de marketing, motiv pentru care comerțul electronic trebuie adaptat la noile caracteristici ale RGPD în acest domeniu.

În conformitate cu RGPD, consimțământul trebuie să fie liber, specific, informat și neechivoc, precum și ușor de retras.

Datoria de informare

Persoanele interesate trebuie să fie informate în mod special despre:

 • Caracteristicile transferurilor internaționale
 • Perioada de păstrare a datelor
 • Datele de contact ale Responsabilului pentru Protecția Datelor (în cazul în care întreprinderea a desemnat pe cineva)
 • baza legală a procesării datelor
 • drept care ajută părțile interesate să își îndrepte revendicările către autoritățile de protecție ale datelor, dacă consideră că datele lor sunt tratate în mod disproporționat.

Date personale ale minorilor

Privitor la consimțământul minorilor, va fi legal ca acesta să se acorde fără acordul  tutorelui la vârsta de 16 ani, deși RGPD permite ca fiecare stat-membru să stabilească alte limite cât timp cât persoanele nu au mai puțin de 13 ani.

Sperăm că v-am răspuns la întrebări, astfel încât magazinul dumneavoastră online să îndeplinească cerințele impuse de noile reglementări.

WeCreativez WhatsApp Support
Vă vom răspunde cât mai curând posibil.
👋 Alte intrebari? Contactează-ne